Alım Numarası: DT2020-680,
Alım Türü: Doğrudan Temin
Alımı Yapılacak Malzeme: ORTOPEDI MALZEMESI ALIMI HATİCE KÖMÜRCÜ
Tekliflerin Sunulacağı Yer: Kırıkhan Devlet Hastanesi, Satınalma Birimi.
Son Teklif Verme Tarihi: 13.08.2020
Son Teklif Verme Saati: 9:30
Dosya Eki: İndir
Açıklama: ORTOPEDI MALZEMESI ALIMI HATİCE KÖMÜRCÜ
Yetkili Memur: İsmail FİLİK


Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlar;

       Hastanemizce ekli dokümanda cinsi, miktarı, özellikleri ve diğer şartları yazılı mal, hizmet ya da yapım işlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesine göre doğrudan temin ile satın alınması düşünülmektedir. Teklif verecek firmaların dokümanda yazılı hususlar doğrultusunda hazırlayacakları tekliflerini, en geç ilgili alımın karşısında belirtilen son teklif verme tarihe kadar hastanemiz satın alma bölümü görevlilerine teslim etmeleri rica olunur.

       Asılları bilahare gönderilmek üzere aşağıdaki belgegeçer numaralarına belgeler gönderilebilir.

  • Burada verilen bilgiler ilan amaçlı olmayıp, bilgilendirmeye yöneliktir. Bu nedenle olası hatalar idaremizin yapacağı ihaleleri bağlamaz. Kurum kayıtları geçerlidir.
  • İndirilen dosyaları açmak için WinRAR ve Adobe Reader programları bilgisayarınızda yüklü olmalıdır. Programları indirmek için tıklayın.

    Belgegeçer (Faks) Numaralarımız:                                        E-Posta : satinalma@kirikhandevlet.gov.tr
    Satınalma Servisi   0 (326) 344 19 33